Početna
Kontakt
O Nama
Partneri
Aktivnosti
Komitenti
Galerija Slika
Tekstovi

  • PODSTICAJNA SREDSTVA ZA INVESTICIJE U POLjOPRIVREDNA GAZDINSTVA ZA PROIZVODNjU MLEKA I PROIZVODNjU MESA

Na osnovu Uredbe donete početkom ove godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je raspisalo Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za ruralni razvoj kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju mleka i proizvodnju mesa u 2010. godini. Proizvodnjom mleka, u smislu ovog konkursa, smatra se proizvodnja kravljeg mleka, a proizvodnjom mesa smatra se tov junadi, kao i uzgoj ovaca i koza u svrhu proizvodnje mesa.


Podsticaje za namene investiranja u proizvodnju mleka je moguće ostvariti za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za držanje mlečnih krava (najmanje 20 a najviše 100 mlečnih krava), za izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili nabavku nove opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka na farmi, za nabavku nove opreme za pripremu silaže, nabavku nove mehanizacije za pripremu, rukovanje i distribuciju stočne hrane i sistema za napajanje stoke na farmi, nove opreme za transport mleka na farmi, kao i za izgradnju objekata i nabavku nove opreme za adekvatnu manipulaciju stajnjakom.
U delu konkursa koji se odnosi na podsticanje proizvodnje mesa podsticaji su predviđeni za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za držanje životinja kapaciteta najmanje 20, a najviše 150 grla junadi, odnosno najmanje 150 grla ovaca ili koza, za nabavku nove opreme i /ili mehanizacije za pripremu silaže, za nabavku nove mehanizacije za pripremu, rukovanje, distibuciju stočne hrane na farmi i /ili za sistem za napajanje stoke, kao i za izgradnju objekta i/ili nabavku nove opreme za adekvatnu manipulaciju stajnjakom.


Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovim konkursom imaju fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava i udruženja poljoprivrednika koji se bave stočarstvom. Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu i to 50% od vrednosti ukupne realizovane investicije, bez uračunatog PDV-a pri čemu vrednost investicije za koju se odobravaju podsticajna sredstva ne može biti manja od 200.000 dinara (bez uračunatog PDV-a), a iznos podsticaja ne može biti veći od 15.000.000 dinara po jednom korisniku.


Podsticajna sredstva se dodeljuju kao namenska i bespovratna , a rok za podnošenje zahteva po ovom konkursu je počev od 15.06.2010.godine zaključno sa 15.09.2010.godine.


Celokupan tekst konkursa je objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a obrasce potrebne za učešće na navedenom konkursu zainteresovana lica mogu dobiti u Agenciji za mala i srednja preduzeća i registrovana poljoprivredna domaćinstva u Jagodini.

 
© Agencija Autentik

Ukupno: 4183    Danas: 2    Juče: 18