Početna
Kontakt
O Nama
Partneri
Aktivnosti
Komitenti
Galerija Slika
Tekstovi

  • Franšizing – Model poslovanja pod okriljem poznatih brendova

Franšizno poslovanje predstavlja sistem trgovanja dobrima, uslugama ili tehnologijom koja se bazira na bliskoj i konstantnoj saradnji finansijski samostalnih preduzeća vlasnika – davalac franšize i pojedinačnih korisnika franšize – primalac franšize gde vlasnik garantuje svojim korisnicima pravo i nameće im obavezu da posao moraju voditi u skladu sa konceptom franšize.


Interesantno je da sam koncept franšize datira još iz srednjeg veka kada je vitez ili opat mogao dobiti pravo da upravlja određenim delom poseda njegovog vlasnika uz plaćanje određene nadoknade. Sajmovi i srednjevekovne tržnice su takođe bile organizovane kao franšize.


Prva komercijalna prodaja franšiza bila je Singer Sawing center koju je razvio Isaac Singer tokom 1858.god. Takav model je nasleđen u nekoliko industrija na prelazu 20. veka. Jedna od najpoznatijih je bila Coca-Cola, koja je uspela da se proširi tako što je teret proizvodnje, skladištenje i distribucije svojih proizvoda prenela na lokalne firme koje su zauzvrat dobile pravo punjenja Coca-Cole. Nafte kompanije u Americi davale su franšize za otvaranje takozvanih „trgovina iza ugla“ i automehaničarskih radnji širom Amerike. Takav uspeh doveo je do prave ekspanzije franšiza tokom 1950-tih i 1960-tih godina, kada nastaje sistem franšize koja se i danas koristi.


Franšizing je složeni poslovni odnos u kome postoji visok stepen međuzavisnosti između učesnika. Može se opisati kao odnos u kojem jedna strana – davalac franšize licencira svoje trgovačko ime ( brend ) i svoj način rada određenom privrednom subjektu ili grupi - primaocu franšize koji se slaže da će poslovati i skladu sa ugovorom o franšizi. Ključni elementi franšize upravo su davalac u primalac franšize, kao i ugovor i naknada za uslugu franšize.


Davalac franšize na ovaj način proširuje svoje poslovanje do optimalnog nivoa i ostvaruje maksimalnu profitabilnost koristeći vreme, novac i kadrovsku strukturu primalaca franšize. Sa druge strane primaoci franšize priključuju se velikim sistemima i uz nešto manju zaradu stiču sigurnost u poslovanju. To mogu biti nezaposleni koji žele da otpočnu svoj posao, preduzetnici koji su zainteresovani za nova ulaganja, preduzetnici u fazi rasta koji žele da osvoje tržište prepoznatljivim proizvodom ili da unaprede poznate marke, firme koje imaju volju za afirmacijim, raspolažu potrebnim sredstvima, žele da usko sarađuju sa drugima unutar sistema po zadatim pravilima i prihvataju da budu član mreže i da razvijaju timski duh.


Prednosti ovakvog načina poslovanja su manje investicije, mali rizik u poslovanju, kvalitetan kadar, brže razvijanje posla kroz korišćenje uspešnog i poznatog poslovnog imena, dobre lokacije za poslovni prostor i sl. Nedostaci mogu da budu manja samostalnost u odlučivanju za primaoca franšize, problem usaglašavanja sa ugovorom i standardima kao i finansijske obaveze prema davaocu franšize. Za davaoca franšize može doći do poteškoća u kontrolisanju standarda, diktiranju poslovne politike i uvek postoji opasnost da dođe do stvaranja nepoverenja među stranama.


Franšizing se danas proširio na veliki broj privrednih oblasti i ovakav oblik poslovanja je prisutan ne samo u automobilskoj industriji i servisiranju, proizvodnji i prodaji hrane ( pekare, poslastičarnice, picerije ), ugostiteljstvu (restorani brze hrane), hotelijerstvu, već i u knjigovodstvu, osiguranju, pakovanju, transportnim uslugama, apotekarstvu i sl.


U svetu se godišnji promet od franšize meri milijardama evra a u franšiznom poslovanju se zapošljava sve više ljudi. Što se tiče zemalja u tranziciji na vrhu je Mađarska koja ima 400 franšiznih lanaca, od kojih je 50% domaćih. Strane franšizne mreže American Express, Diners, Coca-Cola, Intercontinental, McDonald's, Delifrance, pojavljuju se kod nas početkom 1980-tih a prve skromne domaće franšizne mreže pojavljuju se u Srbiji početkom 1990-tih godina - Pekabeta, DTP Morava i Yumco. Danas postoji više domaćih i stranih franšiznih mreža, među kojima su kod nas prepoznatljive Delta Maxi, ComTrade Shop, Jolly Travel, Roma Company, Afrodite Mode Colection, DIS trgovina, Fornetti, Office 1 Superstores, i dr.
Recept koji garantuje uspeh ovog poslovnog koncepta je isti kao i u svakom drugom poslu: kvalitetan poslovni plan, adekvatno finansiranje i naporan rad.

 
© Agencija Autentik

Ukupno: 4183    Danas: 2    Juče: 18